Jansen, Prof. Dr. Martha ~ Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs (bis 11/2007) | 15.TonTopf
Möllring, Hartmut ~ Niedersächsischer Finanzminister | 13.TonTopf